Velg en side

Så mange som 58% av organisasjoner sier at teknologisk utvikling vil utfordre organisasjonene deres i stor grad. Digitalisering er derfor viktig for frivillige organisasjoner når det gjelder kommunikasjon, medlemsstyring og aktivitet.

Rekruttering er en av de største utfordringene i frivilligheten. Det er mangel på digitale verktøy for rekruttering, der rekruttering i stor grad skjer gjennom nettverk. Undersøkelser viser at 77% aldri har blitt forsøkt rekruttert til frivillig arbeid. Av 77% sier så mange som 59% at de kunne tenke seg å drive frivillig arbeid.

Innvandrere, nyankomne og andre står utenfor frivillighetsområdet. Studier av innvandreres deltakelse i frivillige organisasjoner har funnet at mangel på nettverk og kunnskap om hvordan man kommer ut i frivillig arbeid er en sentral barriere for økt deltakelse!

Den samme undersøkelsen viser også at 71% mener det skal være lettere for barn og unge å finne fritidsaktiviteter å delta på.

Disse tallene ønsker vi i Frivi å gjøre noe med. Gjennom teknologisk innovasjon har vi skapt det vi mener er det ultimate samhandlingsverktøyet for frivillige organisasjoner i Norge.

Hva er Frivi?

Frivi gjør det enkelt å organisere grupper, arrangementer, bookinger, kommunikasjon og samarbeid enten det er i en bedrift, en frivillig organisasjon eller en liten gruppe. Alle brukere kan registrere en organisasjon eller en privat gruppe. Andre brukere kan bli med i en organisasjon eller gruppe ved å velge fra listen eller via invitasjon med en lenke.

Alle kan bla gjennom nærliggende arrangementer og melde seg på frivillig arbeid uten registrering!

Kilder:

“Kartlegging av behov, muligheter og løsninger for digitalisering av frivilligheten, Frivillighet Norge, 2018”

“Frivillighetsbarometeret, Frivillighet Norge, 2021”

“Frivillig.no”