Velg en side

Personvernerklæring-appen

Personvernerklæring for FRIVI

Vi bryr oss om personvernet ditt. Du kan føle deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger på en sikker måte. All behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk lov.
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, som navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, mens sensitive personopplysninger kan si noe om din helsetilstand. Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger gjennom FRIVI.

ANSVARLIG FOR BEHANDLING

DAXAP AS har det overordnede ansvaret for behandlingen av personopplysninger. DAXAP AS har adresse Jernbanevegen 11, 7224 Melhus og organisasjonsnummer 926 789 414.

OM FRIVI-TJENESTEN

DAXAP AS tilbyr sine tjenester gjennom mobilapplikasjonen FRIVI.
FRIVI er utviklet for å forenkle kommunikasjon og samarbeid innad i institusjonen.
Det er frivillig for deg om du ønsker å bruke FRIVI. Se reglene om samtykke nedenfor.

1. OM PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

DAXAP overholder regelverket fastsatt i personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). All personlig informasjon som brukeren gir til FRIVI, behandles av oss i egenskap av databehandler.

2. OM ULIKE BRUKERE
Bruker:
Du kan registrere deg, opprette en konto, registrere en organisasjon, bli med i en organisasjon og du blir en bruker av FRIVI. Da lagres informasjonen din hos DAXAP. Som bruker har du tilgang til alle tjenester.

I det følgende beskrives håndteringen hos DAXAP dersom du er registrert bruker. Denne personvernerklæringen vil forklare mer detaljert hvordan personopplysningene dine behandles hos DAXAP. Ønsker du ytterligere informasjon om prinsipper og regelverk for behandling av personopplysninger, finner du dette på Datatilsynets nettsider.

3. FORMÅL MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Formålet med å samle inn personopplysninger i FRIVI er å kunne gi deg som bruker tjenesten.

4. BRUK AV PERSONOPPLYSNINGENE

FRIVI samler inn og lagrer personopplysninger kun i den grad din institusjon er lagret i systemet. DAXAP AS lagrer personopplysninger på servere i EU.
DAXAP AS bruker kun personopplysninger til det lovverket setter grenser for.
Alle som har tilgang til personopplysninger har taushetsplikt, også etter at de har sluttet i DAXAP AS.

5. INFORMASJON SOM BEHANDLES OG HVORFOR DEN BEHANDLES

KONTOINFORMASJON – OBLIGATORISK INFORMASJON

For å registrere en konto må du oppgi følgende informasjon:
Epostadresse:
Brukes til å oppgi påloggingsinformasjon for kontoen din. Vi tar sikkerheten din på alvor, og derfor har vi valgt å bruke denne typen autentisering.
Navn og profilbilde:
Brukes til å vises på profilen din slik at andre vet hvem du er.

ANNEN INFORMASJON

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke slik at vi kan gjøre dette ved å sende en e-post til [email protected]

DATA OG TREDJEPART

DAXAP deler ingen personlige sensitive data med tredjeparter.

6. OFFENTLIGGJØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene om deg vil ikke bli utlevert til andre. Vi vil ikke selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noe slag om deg.

7. LAGRINGSTID FOR PERSONINFORMASJONEN

Personopplysningene om deg lagres så lenge institusjonen din er kunde hos DAXAP og vil beholde opplysningene dine i systemet.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE

Du har alltid rett til innsyn i opplysningene vi har registrert om deg i forbindelse med FRIVI. Ved å sende en forespørsel til [email protected] får du tilgang til informasjonen på en trygg og sikker måte.

9. RETT TIL KORREKSJON

Du har rett til å få personopplysninger om deg selv rettet eller supplert i henhold til personvernforordningen (GDPR). Du kan korrigere personopplysningene vi behandler om deg ved å sende en e-post til [email protected]

10. RETT TIL Å SLETTE

Du har rett til å få personopplysninger om deg selv slettet. Ønsker du å slette brukerprofilen din kan du gjøre dette ved å sende en e-post til din institusjon eller [email protected]

Informasjonen du har oppgitt til FRIVI slettes dersom du ønsker å slette profilen din eller du har vært inaktiv i mer enn 1 år eller når kundeforholdet med din institusjon er avsluttet, fjerner DAXAP alle data om deg som bruker.

11. RETT TIL INNsigelse

I henhold til General Data Protection Regulation (GDPR) har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger på ytterligere vilkår. Du kan lese mer om innsigelsesretten på Datatilsynets nettsider. Du kan kontakte oss ved å sende en epost til [email protected] for mer informasjon.

12. RETT TIL Å KLAGE TIL EN TILSYNSMYNDIGHET

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger skal være i strid med personvernforordningen (GDPR), eller personvernregelverket generelt, har du rett til å klage på dette til tilsynsmyndighetene. For Norge er dette Datatilsynet (Datatilsynet), og klager kan sendes inn på deres nettsider.

13. ENDRING AV PERSONVERN

DAXAP reserverer riggenht å endre personvernerklæringen med en måneds varsel på FRIVI. Dersom endringen etter DAXAPs mening er til fordel for brukerne eller er av mindre betydning, kan endringen likevel gjennomføres uten varsel. Dersom DAXAP avbryter en eller flere av tjenestene, vil informasjon om dette gis med minimum en måneds varsel på FRIVI, hvor du får informasjon om avslutningsprosessen og hva som vil angå deg som bruker.
 
14. HVORDAN ER INFORMASJONEN SIKKERT?
Løsningen er i tråd med kravene i personopplysningsloven. Følgende er eksempler på andre tiltak vi har iverksatt for å gi tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av din personlige informasjon: kryptering av lagring av innholdet i profilen din; automatisk overvåking av tjenester for å oppdage virus, feilsituasjoner, misbruk og innbruddsforsøk med mer. Disse og andre tiltak iverksatt av DAXAP bidrar til å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet i forhold til risikoen forbundet med behandling av personopplysninger.
 
KONTAKTINFORMASJON
Dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger hos DAXAP, eller du har generelle spørsmål om personvern og sikkerhet hos DAXAP, kan du kontakte oss på [email protected].