Select Page
Why have we created Frivi?

Why have we created Frivi?

As many as 58% of organizations say that technological development will challenge their organizations to a great extent. Digitization is therefore important for voluntary organizations regarding communication, member management and activity. Recruitment is one of the...

Hvorfor har vi skapt Frivi? Hele 58% av organisasjoner sier at den teknologiske utviklingen vil utfordre deres organisasjoner i stor grad. Derfor er digitalisering viktig for frivillige organisasjonen i forhold til kommunikasjon, medlemshåndtering og aktivitet....