Select Page

Hvorfor har vi skapt Frivi?

Hele 58% av organisasjoner sier at den teknologiske utviklingen vil utfordre deres organisasjoner i stor grad. Derfor er digitalisering viktig for frivillige organisasjonen i forhold til kommunikasjon, medlemshåndtering og aktivitet.

Rekturring er en av de største utfordringene i frivilligheten. Det er en mangel på digitale verktøy for rekruttering, hvor rekrutteringen i stor grad foregår gjennom nettverk. Undersøkelser viser at 77% aldri har blitt forsøkt rekruttert til å gjøre frivillig arbeid. Av de 77%, sier hele 59% at kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid.

Innvandrere, tilflyttere og andre står utenfor frivilligheten. Undersøkelser av innvandreres deltakelse i frivillige organisasjoner har funnet at mangel på nettverk og kunnskap om hvordan man kommer seg inn i frivillig arbeid er en sentral barriere for økt deltakelse!

Samme undersøkelsen viser også at 71% synes det bør bli enklere for barn og unge å finne fritidsaktiviteter å delta på.

Disse tallene, ønsker vi i Frivi å gjøre noe med, gjennom teknologisk innovasjon, har vi skapt det vi mener er det ultimate samhandlingsverktøyet for frivillige organisasjoner i Norge.

 

 

Hele 58% av organisasjoner sier at den teknologiske utviklingen vil utfordre deres organisasjoner i stor grad.

undersøkelsen viser 77% aldri har blitt forsøkt rekruttert til å gjøre frivillig arbeid.

undersøkelsen viser også at 71% synes det bør bli enklere for barn og unge å finne fritidsaktiviteter å delta på.

Hva er Frivi?

Frivi gjør det enkelt å organisere grupper, arrangementer, bookinger, kommunikasjon og samarbeid enten det er i en bedrift, en frivillig organisasjon eller en liten gruppe. Alle brukere kan registrere en organisasjon eller en privat gruppe. Andre brukere kan bli med i en organisasjon eller en gruppe ved å velge fra listen eller via invitasjon med lenke.

Alle kan bla gjennom arrangementer i nærheten, og melde seg til frivillig arbeid uten registrering.

 

Kilde:
Kartlegging av behov, muligheter og løsninger for digitalisering av frivilligheten Frivillighet Norge, 2018”
“Frivillighetsbarometeret, Frivillighet Norge, 2021”
“Frivillig.no”